Ущільнення грунту - це зниження прибутковості на 15-25%.

  

 Класичний підхід із проведенням глибокого рихлення на задану глибину раз на 3-4 роки - неефективне використання обмежених енергетичних ресурсів.